Egen likestillingsmonitor for Sørlandet under utvikling

Senter for likestilling samarbeider i disse dager med Agderforskning om å få utviklet en egen likestillingsmonitor for Sørlandet.

IllustrasjonBakgrunnen for dette prosjektet er at en ønsker å gi lokale aktører en mer rettferdig sammenligningssituasjon, og slik sett et godt og nyttig verktøy i arbeidet med likestilling. Den regionale likestillingsmonitoren vil i stor grad være basert på grunnlagsdata fra  SSBs likestillingsindeks, og være spesielt tilpasset og utformet for Agderregionens likestillingssituasjon. Disse grunnlagsdataene består av absolutte verdier, og egner seg derfor svært godt til å måle reelle endringer på likestillingsområdet.

Målet er at den nye monitoren skal være klar så snart som mulig etter at SSB har frigitt de nye grunnlagsdataene for årets likestillingsindeks i desember, noe som tilsier på nyåret.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no