Eksempelsamling for praktisk likestillingsarbeid

praktisk likestillingsarbeid-page-001

Klikk på bildet for å laste ned eksempelsamlingen.

I forbindelse med avslutningen av  det nasjonale prosjektet "Likestilte kommuner" lanserte Senter for Likestilling, KUN - Senter for kunnskap og likestilling, og Likestillingssenteret, i regi av Bufdir, en eksempelsamling om praktisk likestillingsarbeid for kommuner. I prosjektet «Likestilte kommuner» har kommunene synliggjort ulike måter å integrere et likestillingsperspektiv. Tilbakemeldingene fra deltakerkommunene er at det har gitt dem nye perspektiver, ny kunnskap og refleksjoner rundt hva de tror de gjør og hva de faktisk gjør. Eksempelsamlingen viser hvordan kommuner enkelt kan forbedre og videreutvikle likestillingsarbeidet i kommunene, og viser til vellykkede prosjekter med utgangspunkt i de fem diskrimineringsgrunnlagene: Kjønn, lhbt, etniske minoriteter, nedsatt funksjonsevne, og urfolk og nasjonale minoriteter. Eksemplene viser til et bredt likestillingsperspektiv innenfor ulike offentlige tjenester som barnehager, skoler, helsevesen og arbeidsliv. I tillegg presenteres tre prinsipper for hvordan å jobbe med praktisk likestillingsarbeid og inkluderingsarbeid. - Ønsker din kommune og lære mer om hvordan få til praktisk likestillingsarbeid i din kommune, er det bare å ta kontakt med oss. I dette prosjektet har vi jobbet i syv kommer i Vest-Agder med ulike likestillingsutfordringer, samt opplæring i godt likestillingsarbeid. Eksempelsamlingen  kan lastes ned her.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.