Internasjonalt

Nedenfor følger en liste over internasjonale og nordiske lenker som er nyttige i forhold til likestilling.

EIGE – European Institute for Gender Equality

Det europeiske institutt for likestilling (EIGE) er et selvstendig organ i EU. EIGE ble opprettet for å  å bidra til og styrke likestilling, herunder integrering av kjønnsaspektet i all EU-politikk og den nasjonale politikken som følger, bekjempe kjønnsdiskriminering  samt øke EU-borgeres bevissthet om likestilling.

European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe)

ILGA-Europa - Den europeiske avdelingent til den Internasjonale lesbiske, homofile, biseksuelle, trans- og intersex-foreningen (ILGA) er en internasjonal ikke-statlig paraplyorganisasjon med 490 medlemsorganisasjoner fra 45 europeiske land. ILGA

Eurostat

Eurostat er EUs statistiskkontor. Formålet til kontoret er å utarbeide statistikk for Europa samt andre land det er naturlig for EU å sammenligne seg med. Norge lever data til Eurostat for de fleste statistikkområder. Eurostat har blant annet statistikk om likestilling.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (International Labour Organization) (ILO) er FNs særorganisasjon for arbeidslivet og arbeidsforhold. Deres mål er å «fremme sosial rettferdighet og internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidsmarkedsrettigheter». ILO jobber blant annet med likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet. Klikk her for å lære mer.

Jämställ.nu

Jämställ.nu er et svensk ressurssenter for likestilling. Her finner du fakta og nyheter om likestilling, praktiske eksempler og praktiske verktøy for likestilling.

Kvinfo – Kønd, viden, information, forskning

Kvinfo er et dansk kunnskap og utviklingssenter for likestilling og mangfold. Kvinfo er et samlingspunkt for forskning, kunnskap og informasjon om kjønnslikestilling.

NIKK – Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn

NIKK er et nordisk samarbeidsorgan under Nordisk Ministerråd som samler inn og formidle informasjon om retningslinjer og praksis, fakta og forskning på likestilling i et nordisk perspektiv.

Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er et nordisk politisk samarbeidsråd. Samarbeidet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt Færøyene, Grønland og Åland. Det nordiske samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en viktig medspiller i det europeiske og internasjonale samarbeidet. Det nordiske fellesskapet arbeider for et sterkt Norden i verden. Likestilling er et av temaene som det Nordiske ministerrådet samarbeider om. Klikk her for å lære mer.

UN Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for de 193 medlemslandene i FN som trådte i kraft den 1. januar 2016. Arbeidsplanen består av 17 mål og 169 delmål som dekker et bredt spekter av bærekraftig utvikling. Målene er utviklet av FN og er en videreføring av FNs tusenårsmål. Disse nye globale målene for bærekraftig utvikling strekker seg fra år 2015 frem til år 2030. Mål 5 fokuserer spesielt på kjønnslikestilling, mens mål 10 fokuserer på å redusere ulikhet i og mellom land.

UN Women

UN Women ble opprettet i 2010 for å styrke FNs innsats for kvinner og likestilling. Enheten er en forkjemper for kvinner og jenter, og bidrar til å gi dem en kraftig stemme globalt, regionalt og lokalt, basert på visjonene om likestilling i FN-pakten. Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (Fokus) er nasjonalkomité for UN Women i Norge.

UN Women Watch

Women Watch samler informasjon og ressurser fra hele FN-systemet om likestilling og arbeid med å styrking av kvinner.

World Economic Forum – Gender Gap Index

Global Gender Gap Report ble først publisert i 2006 av World Economic Forum. Rapporten presenterer Global Gender Gap Index som er en indeks utviklet for å måle likestilling. Rapporten blir gitt ut hvert år.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no