Nasjonalt

Nedenfor følger en liste over nasjonale lenker som er nyttige i forhold til likestilling.

Offentlige institusjoner

  • Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet: Trykk her
  • Barne- og likestillingsdepartementet: Trykk her
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: Trykk her
  • LHBT-senteret, fagavdeling i Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet: Trykk her
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet: Trykk her

Forskning

Likestillingssentre i Norge

  • KUN – likestilling, inkludering og ikke-diskriminering: Trykk her
  • Likestillingssenteret på Hamar: Trykk her
  • Reform – Ressurssenter for menn: Trykk her

Organisasjoner og stiftelser

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.