Nasjonalt

Nedenfor følger en liste over nasjonale lenker som er nyttige i forhold til likestilling.

Offentlige institusjoner

  • Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet: Trykk her
  • Kulturdepartementet: Trykk her
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: Trykk her
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet: Trykk her

Forskning

Likestillingssentre i Norge

Organisasjoner og stiftelser

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no