En helhetlig integreringspolitikk

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen og kunnskapsminister Kristin Halvorsen presenterte 26.oktober 2012 melding til Stortinget om regjeringens integreringspolitikk; Stortingsmelding 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk. Regjeringen tok for seg de viktigste områdene som levekår, deltakelse, arbeid, helse, diskriminering, barn, oppvekst og familie.

Ifølge meldingen er integrering er prosess som omfatter både de som bor her fra før, og de som flytter til landet. Regjeringen foreslår også at Røde Kors tar ansvar for en nasjonal uke for mangfold og flerkultur.

Stikkord fra meldingen:

 • Bedre kvalifisering av innvandrere for det norske arbeidslivet
 • Innvandreres kompetanse skal benyttes bedre
 • Flere kvinner med innvandrerbakgrunn skal komme i arbeid
 • Innvandrere og barna deres skal få god utdanning som er tilpasset deres behov
 • Alle barn skal ha gode oppvekstvilkår
 • Unge jenter og gutter skal kunne ta selvstendige valg om eget liv og framtid
 • Bosetting av flyktninger skal skje raskere
 • Statsborgerpolitikken skal styrke tilhørigheten til Norge
 • Rasisme og diskriminering skal bekjempes
 • Frivillig virksomhet skal være åpen og inkluderende
 • Velferdsstatens tjenester skal være tilpasset behovene til en mangfoldig befolkning

Du kan laste ned pdf av stortingsmeldingen her

 

Illustrasjoner fra meldingen

Grafikk fra integreringsmeldingen

Grafikk fra integreringsmeldingen

Grafikk fra integreringsmeldingen

 

Andre meldinger på tema:

NOU 2011:7 Velferd og migrasjon, den norske velferdsmodellens fremtid  
NOU 2011:14 Bedre integrering, mål, strategier, tiltak
eller se BLDs ressursside for flere publikasjoner.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no