En helhetlig likestillingspolitikk

Likestillingsutvalget har nå lansert begge sine rapporter på likestilling; NOU 2011:18 Struktur for Likestilling og NOU 2012:15 Politikk for likestilling. I forkant av disse utredningene ble Kvinnepanelets rapport lansert, samt Handlingsplan for likestilling 2014. For å få en helhetlig innsikt i den norske likestillingen så er det lagt opp til at disse rapportene bør leses sammen, dog man børe merke seg at disse i aller største grad fokuserer på kjønnslikestillingen og kun i mindre grad på de øvrige diskrimineringsgrunnlagene.

 

Klikk på bildene under for å laste ned pdf. av disse rapportene.

NOU 2011-18 Struktur for likestilling.

NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Handlingsplan for likestilling 2014

Kvinnepanelets rapport 2010

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no