Links

Here you will find external links to collaborators and other related web pages.

Agderforskning Region

Agderrådet Region, Financier

Arendal kommune Local, Financier

Aust-Agder Fylkeskommune Region, Financier

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) National, Financier

Demonstrasjonsbarnehager Region, Local

European Commission: Gender Equality International

Fritt valg Region

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon National

Fylkesmannen i Aust-Agder Region

Fylkesmannen i Vest-Agder Region

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) National

KILDEN – Informasjonssenter for kjønnsforskning National

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) Region

Kristiansand kommune Local, Financier

KUN senter for kunnskap og likestilling National

Kvinfo International

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner National

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner – Sør Region

Landsorganisasjonen i Norge – Aust-Agder (LO) Region

Landsorganisasjonen i Norge – Vest-Agder (LO) Region

LHBT-Senteret National

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) National

Likestillingssenteret (Kvinneuniversitetet) National

Mangfold i arbeidslivet National

Mangfoldsportalen National

NIKK – Nordisk institutt for kunnskap om kjønn International

Næringslivets hovedorganisasjon – Agder (NHO) Region

OECD: Gender Equality and Development International

Reform – Ressurssenter for menn National

Regionplan Agder Region

Skeiv Verden National

Statistisk Sentralbyrå National

Unitet Nations: WomenWatch International

Universitetet i Agder Region, Financier

Vest-Agder Fylkeskommune Region, Financier

Centre for Gender and Equality
Office Address:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Invoice receipt
P.O. Box 383, Alnabru
0614 Oslo
Invoices to the University of Agder needs to be sent as EHF. The electronic invoice address for EHF is the same as the VAT registration number: 970546200.
Mark it with the reference number. 1710-55137. If the invoice is sent from abroad, must the country code be added to the address, making it 9908:970546200.
If the invoice is related to an order from the University, add the order number as a reference. If it's not related to an order with an order number, add the four number code as a reference.
Enquiries about invoices: regnskap(at)uia.no