EØS-prosjekter for senteret

Deltakerene på prosjektet i Madrid. Bakre rekke: Goro Ree-Lindstad (Likestillingssenteret på Hamar), Anne K. Grimsrud (Fagforbundet), Åsta Einstabland (Senter for likestilling), Toril Hogstad (Kristiansand kommune), Sigrid Høyvik (Hamar kommune).  Fremste rekke: Liss Schanke og Pernille Nesje (KS), and Monica Strand Korgerud (senter for likestilling).

Deltakerene på prosjektet i Madrid. Bakre rekke: Goro Ree-Lindstad (Likestillingssenteret på Hamar), Anne K. Grimsrud (Fagforbundet), Åsta Einstabland (Senter for likestilling), Toril Hogstad (Kristiansand kommune), Sigrid Høyvik (Hamar kommune).
Fremste rekke: Liss Schanke og Pernille Nesje (KS), Monica Strand Korgerud (senter for likestilling).

Senter for likestilling har blitt invitert med på flere EØS-prosjekter, og var senest i Madrid i starten av desember på EØS-prosjektet Work-Life Balance. 

Den norske partneren ledes an av KS, med Senter for likestilling, Kristiansand kommune, Likestillingssenteret på Hamar og Hamar kommune som delpartnere. Den spanske deltakelsen har vært koordinert av to spanske nasjonale partnere: dels Instituto de la Mujer, “kvinneinstituttet”, et offentlig institutt for utredning og informasjon om likestilling, dels KS’ spanske søsterorganisasjon FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias. I tillegg skal en rekke spanske kommuner delta.

Målsettingen med EØS-prosjektet er å bedre mulighetene for å forene familieliv og arbeidsliv, en viktig forutsetning for sosial og økonomisk utvikling. I EU kalles dette ”conciliation” eller ”work life balance”. Fokus vil også være på "gender mainstreaming", såkalt gjennomstrømning av et kjønnsperspektiv. 

Vi gleder oss til et fortsatt godt samarbeid med KS og de andre partnerne i 2014. 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no