Er ikke selskapsdamer


Kvinner fastslår at de har innflytelse i styrene de sitter i.

Mer: Ukeavisen Ledelse Anita Myklemyr — 12.12.2008 00:53

Argumentene om at kvinner ikke er motiverte og kompetente nok til å sitte i styrer tilbakevises i en studie gjort av Mona Lippold og Marit Sandaaker ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås.

De to studentene har i masteroppgaven sin gjort en omfattende studie blant dem styredebatten har kretset rundt de siste årene: Styrekvinnene selv.

– Svarene kvinnene gir viser at de gjennomgående opplever at de fungerer som fullverdige styremedlemmer, sier Mona Lippold og Marit Sandaaker.

83 prosent av kvinnene i undersøkelsen mener at de får gjennomslag for sine forslag når beslutninger tas i styret. 95 prosent av kvinnene fastslår at meningene deres blir tatt på alvor i styrerommet. Kvinnene ga også uttrykk for at de likte styrejobben, både faglig og sosialt sett. Styrekvinnene fungerer med andre ord ikke som «selskapsdamer», slik en del kritikere fryktet i forkant av kvoteringsloven.

Mer: Ukeavisen Ledelse

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no