Er vi mindre verdt?

Fedrelandsvennen skriver 5. februar at ansatte på Mandal sykehjem reagerer på at mennene i kommunen tjener mye mer enn kvinnene. De synes at jobben de gjør er minst like mye verdt.
Mandal kommer dårligst ut innen likelønn i en kontroll uført av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Rådgiver Claus Jervell i ombudet sier at Mandal nå må gjøre noe med problemet . Ordfører Alf G. Møll blir nå bedt om å ta tak i problemene og løfte kommunen opp fra likelønnsbunnen, ved å:

  • Kartlegge lønnsforskjellene
  • Sikre at arbeid som bygger på likeverdige utdanningsløp og kvalifikasjoner lønnes likt.
  • Vurdere konkrete tiltak for å sikre utjevning
  • Se hvilke tiltak andre kommuner har gjennomført.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no