Erfaringer fra work-shop

Sostrami18. januar var Senter for Likestilling ved Monica Strand Korgerud i Nydalen for å teste ut work-shoppen som Senter for Likestilling, Likestillingssenteret på Hamar og KUN Senter for Kunnskap og likestilling i Steigen hadde utarbeidet i forbindelse med Stemmerettsjubileets teateroppsetning "Søstra mi" (klikk plakaten for mer info).

Læreren for klassen som var våre forsøkskaniner skrev i etterkant en evaluering fra work-shoppen som du kan lese i sin helhet under. Work-shopen gir elevene anledning til å diskutere kjønn og identitet, yrkesvalg, deltakelse og representasjon og seksuell trakassering blant ungdom. Interesserte skoler kan bestille work-shop via riksteaterets side.

 

Tilbakemelding fra Anne-Sophie:
Nå har dramaklassen ved Nydalen vgs. vært og sett "søstra mi" og hatt work-shop om likestilling med utgangspunkt i teaterstykket.

Elevene ga uttrykk for at stykket traff dem, var spennende, morsomt og at de kunne kjenne seg igjen i problematikken. På work-shopen kom de med mange gode innspill rundt stykket. De hadde fått med seg innholdet og så veldig klart dette med ulike forventninger til gutter og jenter og også i forhold til kulturforskjeller. 

Sitter allikevel igjen med inntrykket at det å reflektere og problematisere disse spørsmålene, ikke var noe de var så veldig vant til å gjøre. I hvert fall ikke på den måten. Her måtte de ta stilling til påstander så helt konkret og fysisk ved å stille seg på en linje fra "enig" til "helt uenig". Det var slett ikke sikkert det alltid var negativt å kalle noen en "hore" f.eks. Og det er jo fint at de ser muligheten for å nyansere, selv om det nok også er fristende å opponere mot en eventuell politisk "korrekthet" hos lederne.  

Jeg var nok kanskje litt overrasket over at elevene på tross av at de så kjønnsforskjeller og de ulike utslagene så klart, ikke var mer villig til å undre seg og reflektere over grunnene til at det er blitt slikt. Noen uttrykte irritasjon over forskjellsbehandlingen, men det kom også utsagt som at "slik er det bare", "det er jo forskjell på jenter og gutter".  

Nå tror jeg de rett og slett fikk veldig mye å tenke på etter denne seansen, og at undring og spørsmål vil fortsette å "leve" i dem. De ga i hvert fall i oppsummeringen uttrykk for at de hadde fått høre om mye nytt som de ikke tidligere hadde reflektert sånn over.

Så mer av dette i skolen!

Og på denne måten. For teater sier så mye mer en ord i en bok og fra en lærer. Og viktig med for- og etterarbeid selvsagt.

Noe annet som også er veldig interessant er jo at for "lenge" siden da jeg, en middelaldrende lærer, gikk på gymnaset, så var vi nok mye mer bevisste på kjønnsroller, likestilling og like rettigheter. Vi tok virkelig ingenting for "god fisk" i så måte"!  

Dette synes jeg nok har forandret seg litt, selv om elevene sier at: "jamen vi kan jo gjøre hva vi vil!", og kanskje tror vi lærere også at det kan jo ungdommen i dag, likestillingen har kommet langt, tenker vi kanskje.

Men når elevene sier at innholdet i "søstra mi" er så relevant som det er, har vi virkelig det? Tror kanskje det er visse spørsmål vi må ta om igjen og om igjen for hver generasjon, slik at vi ikke går tilbake i utvikling, for det vil vi vel ikke?

 

Vennlig hilsen
Anne-Sophie Stolp (dramalærer)

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no