Likestillingsforum – Et kjønnsperspektiv på innovasjonsledelse

Anne Grete Solberg kommer på likestillingsforum for å formidle sin forskning på innovasjonsledelse i et kjønnsperspektiv.

Anne Grete Solberg kommer på likestillingsforum for å formidle sin forskning på innovasjonsledelse i et kjønnsperspektiv.

4. juni kommer Anne Grethe Solberg, sosiolog, konsulent og bedriftsrådgiver, til likestillingsforum. Solberg driver Gender Consulting, en bedrift i Oslo som opererer innen bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning. På likestillingsforum vil Solberg snakke om innovasjonsledelse.

Hva er mangfold? Skaper mangfold automatisk innovasjon? Hva er god innovasjonsledelse? Finnes glasstaket? 
Det er en vanlig oppfatning at kvinner og menn i arbeidslivet representerer et mangfold som igjen kan skape innovasjon. Men lite tyder på at mangfold opptrer bare fordi det sitter menn og kvinner sammen i diskusjoner. Sosiologen Anne Grethe Solberg tar derfor et skritt tilbake i sin forskning og ser på hva som må til av ledertyper og lederstiler for å få godt innovasjonsklima i grupper av kvinner og menn. Det er først ved god innovasjonsledelse det kan oppstå en effekt av mangfold og de påståtte kjønnsforskjellene. Ledere som evner å dyrke frem uenighet gjør størst lykke.

Solberg har også undersøkt glasstaket i dagens moderne organisasjoner. Det er teorien om at ledere på toppen av en hierarkisk organisasjon er maskuline, eldre menn. Hun fant til sin overraskelse at det ikke var tilfelle i hennes utvalg av topp og mellomledere. Toppledere var en svært sammensatt gruppe av kvinner og menn med androgyne, feminine og maskuline kjønnsrolleidentiteter. Det var lite som tydet på at kvinner ble diskriminert på veien til toppledelse.

Du finner en oversikt over Solbergs publikasjoner i BIBSYS. Hun har også skrevet en kronikk for økonomisk rapport. Les kronikken i sin helhet her.

Tid: Tirsdag 4. juni. Vi starter kl. 11:00 og er ferdige til kl. 13:00. Lunsj vil bli servert. 
Sted: Agderforsknings lokaler på Sørlandets kunnskapspark
Påmelding innen torsdag 30. mai på denne lenken: https://eras.uia.no/reg.php?id=836

Likestillingsforum er åpent for alle. Ta med en venn eller kollega, da vel! 

 

 

 

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no