Et kritisk blikk på sportsjournalistikk

Gerd von der Lippe er professor på Institutt for idrett og friluftsliv på Høgskolen i Telemark

Torsdag 7. oktober gjestet professor Gerd von der Lippe fra Høgskolen i Telemark Forskerforum med sitt innlegg: "Et kritisk blikk på sportsjournalistikk. Medier og idrett i en globalisert verden".

Tolv fremmøtte fikk høre en ivrig Lippe fortelle om hvordan mediene styrer mange av oppfatningene vi har rundt idrett, og da spesielt fotball. Med mange eksempler både verbalt og visuelt, ble innlegget et variert og interessant innblikk i Lippes arbeidsfelt.

Etter innlegget fikk tilhørerne mulighet til å komme med spørsmål og kommentarer. Maskulin dominans, kropp og journalistenes utdanning og karrierestige, var noen av temaene som ble debattert.

Neste forskerforum er 25. november. Her vil førsteamanuensis Wencke Mühleisen ved Universitetet i Stavanger presentere stoff fra sin nye bok: “Jeg skulle ha løftet deg varsomt over”. Mer informasjon og påmelding til dette finner du i aktivitetskalenderen vår til høyre, eller ved å klikke her.

Bilde fra forskerforum 7. oktober

Det var en lydhør forsamling som lyttet til Gerd von der Lippes innlegg om sportsjournalistikk i et kjønnsperspektiv.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no