Et lite innblikk i vårt etter-og videreutdanningskurs

Vi er nå halvveis i vårt etter- og videreutdanningskurs for offentlig sektor, og det kan være greit med en liten oppdatering på hvordan det har gått. Vi har fått 55 deltakere til kurset. Disse representerer både fylkeskommune, rådmann, kommuner, Universitetet i Agder, mm. Både Aust- og Vest-Agder har mobilisert godt, noe som lover godt for likestillingsarbeidet fremover for landsdelen. Vi er veldig fornøyde med den gode oppslutningen!
Goro Ree-Lindstad fra Likestillingssenteret på Hamar foreleser om aktivitets-og redegjørelsesplikten.

Goro Ree-Lindstad fra Likestillingssenteret på Hamar foreleser om aktivitets-og redegjørelsesplikten. Foto: Åsta L. Einstabland.

På første kursdag lærte Marie Trollvik oss om svensk jämställhet og hvordan man kan jobbe med likeverdige offentlige tjenester av. Trollvik er programsjef for Program för hållbar jämställdhet i Sverige.  Flere deltakere kunne fortelle at dette ble en øyneåpner for dem, tenk at snømåking kunne ha noe med likestilling å gjøre!? Videre lærte vi mer om aktivitets- og redegjørelsesplikten fra Goro Ree-Lindstad, rådgiver på Likestillingssenteret Hamar, og fikk et innblikk i hva den faktisk innebærer. På kursdag to fikk deltakerne en innføring i arenamodellen, utviklet og fremført av førsteamanuensis Bjarne Markussen ved UiA. Her fikk vi forklart likestilling basert på de ulike arenaer vi har; arbeidsarena, familiearena og samfunnsarena. Og vi lærte at om pappa mister litt av sin posisjon på familiearenaen fordi det bare er mamma som vet hvor klærne til lille Albert ligger, så kan pappa bare omorganisere i klesskapet og vips, så er det pappa som vet hvor klærne er! Knut Oftung fra Likestillings-og diskrimineringsombudet tegnet opp likestillingshistorien for oss og gikk gjennom hva det vil si med likestilling, mens advokat Brit Djupvik-Semner gikk gjennom diskrimineringslovverket. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger og god konstruktiv kritikk fra deltakerne. Det er lange dager med mye input og aha-øyeblikk for alle, selv for oss arrangører. Og med kaffe og twist på innerlomma ser vi frem til de to neste kursdagene og gleder oss til å lære enda mer om likestillings- og mangfoldsarbeid i offentlig sektor.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no