Etnisitet og kultur i psykisk helsearbeid

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helse Øst og Sør inviterer til seminaret "Etnisitet og kultur i psykisk helsearbeid" den 11. juni.

 

Seminaret handler om hvordan etnisitet, rase og kultur påvirker terapeutisk arbeid med mennesker av etnisk minoritetsbakgrunn. Hva bør terapeuter være klar over når de møter pasienter og pårørende fra etniske minoriteter? Seminaret skal også gi innsikt i hva det innebærer å utvikle "god praksis" eller "likeverdig praksis" i psykisk helsearbeid med etniske minoriteter.

Foreleser: Hari Sewell, direktør i HS Consultancy.

Målgruppe: Ansatte i BUP, DPS, kommunepsykologer, Fylkesmannens avdeling for psykisk helse, medlemmer i kontrollkommisjon i psykisk helsevern, psykologer, psykiatere, flyktningkonsulenter, helsesøstre, ansatte i psykisk helsevern og organisasjoner som driver helsefremmende og forebyggende arbeid.

Pris: 800,- kr. inkl. lunsj.

Det er begrenset antall plasser. Bindende påmelding innen 28. mai.

Type: Seminar
Startdato: 11.06.2012 09:30:00
Sluttdato: 11.06.2012 15:00:00
Sted: Gullhaug Torg 4b, Nydalen, Oslo
Arrangør: RBUP Øst og Sør
Mer informasjon om seminaret og påmelding finner du her.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no