EUkommisjonens statistikk for 2009

EUkommisjonens statistikk for 2009 viser at Norge er det eneste land i Europa der det nå blir vanskeligere for kvinner å nå topp posisjonene i forskning (den såkalte Glas Ceiling Index)

Rapporten She Figures 2009 kan lastes ned her: http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she_figures_2009_en.pdf

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no