Likestillingsforum: Helsepersonells kulturelle kompetansebehov

Arrangementsinformasjon:

E2 009, Universitet i Agder, Campus Kristiansand
14:00-16:00
14.03
Gratis

Onsdag 14. mars arrangerer Senter for likestilling årets første Likestillingsforum. Vi har invitert inn Lise-Merete Alpers til å holde et foredrag om helsepersonells kulturelle kompetanse.

Lise-Merete Alpers er ledende spesialsykepleier, ph.d. ved postoperativ avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, disputerte nylig for graden ph.d. i profesjonsstudier over avhandlingen: "Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter". Dersom innvandrerbefolkningen skal få den samme kvaliteten på helse- og omsorgstjenester som resten av befolkningen, er det behov for ny og utvidet kompetanse hos helsepersonell, ofte kalt kulturell kompetanse.

Les mer om Lise-Merete Alpers sin avhandling her

Arrangementet begynner kl. 14.00 og varer til 16.00. Det vil bli enkel bevertning. 

I disse forumene presenteres spennende og relevant forskning på kjønn og likestilling på en lett forståelig og tilgjengelig måte. Det blir satt av god tid til dialog mellom tilhørere og innleder. Likestillingsforumet er en uformell, faglig spennende og nettverksbyggende møteplass for forskere og praktikere på likestillingsfeltet, studenter og andre interesserte. Likestillingsforum er åpent for alle!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no