Kvinnedag og likestilling – i et historisk perspektiv

Arrangementsinformasjon:

Universitetet i Agder, Kristiansand. B1 007
13:00-16:00
06.03
Åprent og gratis for alle

Fredag 6. Mars markerer Clio, linjeforeningen for historiestudenter på UiA, kvinnedagen. Temaet for arrangementet er kvinnedag og likestilling i et historisk perspektiv, men med linjer til nåtid og hverdagslige temaer som går igjen hos studenter.

PROGRAM:

12.45: Dørene åpnes!
13.00: Chirsta Wirth (førsteamanuenis i historie, UiA): «The Past is Female: Women and Gender in Research and Academia»
13.35: Trine Rogg Korsvik (historiker og seniorrådgiver på Kilden kjønnsforskning.no og ansvarlig for Kvinnehistorie.no): «Myter og kamper om kvinnedagen 8. mars: et historisk tilbakeblikk».
14.05: 15 minutters pause
14.20 Knut Dørum (professor i historie, UiA): «Seksuell trakassering og hevnporno er den kanskje største utfordringen for likestillingskampen i dag»
14.50 Panelsamtale ledet av Nertila Stringa (leder av Venstres Kvinnelag i Agder, og tidligere medlem av likestillings- og inkluderingsutvalget på UiA)
15.30: Quiz av Trine Rogg Korsvik

Enkel bevertning med kaffe, te og frukt.
Arrangementet er åpent for alle!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no