Åpen forelesning med Karolina Dmitrow-Devold: Å skape seg selv i mainstreamen – norske jenter og blogging.

Arrangementsinformasjon:

Rom F2004, Universitetet i Agder, Kristiansand.
09:15 - 11:00
23.03
Gratis

Torsdag 23. mars arrangerer Senter for likestilling åpen gjesteforelesning med Karolina Dmitrow-Devold, stipendiat ved Høgskolen i Innlandet. Karolina er tilknyttet Forskningssenteret for Barn og Unges Kompetanseutvikling.  

Blogging er blitt en del av norske jenters mediekultur. Over halvparten av jenter i alderen 15–16 år leser, skriver eller kommenterer blogger. Mens unge kvinnelige bloggere gjerne stemples som ”rosabloggere” og debatteres i offentligheten, blir vi sjelden kjent med tenåringsjenters fortellinger om sin deltakelse i bloggpraksisen. Karolina Dmitrow-Devold har i sitt doktorgradsprosjekt fulgt jenter som blogger i det største bloggsamfunnet i Norge og undersøkt deres opplevelser knyttet til blogging. I sin presentasjon fokuserer hun på hvordan jenter velger å fremstille seg i blogger og hvordan de reflekterer rundt egne bloggpraksiser.

 

Forelesningen er åpen for alle.

 

Karolina Dmitrow-Devold

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no