Åpen forelesning om likestillings- og diskrimineringslovene på UiA

Arrangementsinformasjon:

UiA, Campus Kristiansand, Lilletunstova
10:15 - 14:30
18.01
Gratis

MERK: Vi har byttet rom. Forelesningen holdes i Lilletunstova, som ligger innerst i student kantinen. 

Likestillingsstudiet på Universitetet i Agder holder åpen forelesning der Likestillings- og diskrimineringsombudet vil gjennomgå likestilling- og diskrimineringslovene. Forelesningen holdes på Campus Kristiansand, Universitetet i Agder, den 18. januar, fra kl 10:15 til 14:30 i Lilletunstova

Under forelesningen vil LDO gå gjennom likestilling og diskrimineringslovene; Likestillingsloven, Diskrimineringsloven, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering). Det vil legges vekt på praktiske eksempler og deltagelse av studenter og andre deltagere.

 

Vi håper å se deg der!

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Hanne Jørstad:
hanne.jorstad@uia.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no