Arendalsuka: Debatt; Min trygghet, deres ansvar – Hvordan bekjempe hatytringer og hatkrim mot lhbt-personer?

Arrangementsinformasjon:

UiA- teltet, Arendal
10:00-11:30
13.08
Gratis

PROGRAM

10:00-10:10 Velkommen og kort introduksjon

10:10-10:40 Forskning på feltet

• Skeiv på Bygda (Kun 2015), Minela Kosuta, Rådgiver ved KUN.

• Skeives levekår i Agder (2018), Toril Hogstad, Likestillings-, inkluderings- og mangfoldskoordinator i Kristiansand kommune

• Erfaringer med hatytringer blant LHBT-personer og øvrig befolkning (Bufdir 2019), Audun Fladmoe, Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

10:40-11:30 Paneldebatt; Hvordan bekjempe negative holdninger og hatkriminalitet?

Panel:

Ordstyrer: Eirik Aimar Engebretsen (Bufdir)

Trine Skei Grande, Kultur- og likestillingsminister, Kulturdepartementet

Ingjerd Hansen (Politiet).

Ingvild Endestad, Leder, FRI

Solveig Skaugvoll Foss (stortingsrepresentant fra SV).

Thee-Yezen Al-Obaide (assisterende generalsekretær i Salam)

OM ARRANGEMENTET: 

Vold og hat mot minoriteter er et økende problem i Europa og Norge. En ny undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning viser at det er dobbelt så vanlig for skeive å bli utsatt for hatefulle ytringer, som det er for befolkningen for øvrig, og at man mottar grove trusler tre ganger så ofte. De samme mønstrene ser vi for andre minoritetsgrupper. For tre år siden så vi for første gang siden krigen uniformerte nazister ta til gatene med budskap om å knuse «homolobbyen og folkeforræderne», og de har fortsatt med aksjonisme i flere norske byer.

I Norge er det kun Oslopolitiet som arbeider systematisk med å avdekke og bekjempe hatkriminalitet. De rapporterer om høye og økende tall, og advarer om betydelige mørketall. Samtidig viser holdningsundersøkelser at holdningene til lhbt-personer er desidert mest positive i Oslo, mens vestlandet, sørlandet og Nord-norge skiller seg seg ut med særlig negative holdninger. Hvordan skal vi bekjempe hatkriminalitet i hele landet når kompetansen og ressursene kun finnes i Oslo? Og hvordan sørger vi for at de områdene som har mest negative holdninger også er de områdene hvor det settes inn mest ressurser til forebygging og bekjempelse av hatkriminalitet?

FRI og Senter for likestilling ved Universitetet i Agder inviterer til en presentasjon av den nyeste forskningen på feltet og følgende debatt.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no