Arendalsuka: Frokostseminar – Mangfoldsledelse for innovasjon og verdiskaping

Arrangementsinformasjon:

UiA-teltet på langbryggen, Arendal
08:30 - 09:45
13.08
Gratis

Senter for likestilling ved UiA, Standard Norge og Seema inviterer til frokostseminar om mangfoldsledelse.

Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. Det er ikke et problem som skal løses, men en mulighet som bør tas i bruk. Dette vil gjelde mennesker som har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsnivå.

Mangfold er en styrke for samfunnet, virksomhetene og den enkelte arbeidstaker, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Hvordan kan standarden for mangfoldsledelse, NS 11201, være det verktøyet virksomheter trenger for å dra ut fordelene og styrkene som mangfoldet representerer?

Regjeringen integreringsstrategi 2019-2022 sier blant annet at regjeringen vil stryke mangfoldsarbeidet i virksomheter. Mangfoldsledelse kan være ett av svarene for å få til dette i praksis, og i strategien står det også at regjeringen vil bidra til at standarden for mangfoldsledelse gjøres kjent og tas i bruk.

Å utvikle standarden har vært et nybrottsarbeid, også i internasjonal sammenheng. Det jobbes derfor nå for å se på mulighetene for å «eksporterer» den slik at det blir en internasjonale standard for mangfoldsledelse.

På frokostseminaret kan du høre mer om standarden og møte noen av de som har vært med på å lage standarden og noe som har erfaring med å bruke den.

 
Hvor:

UiA-teltet på langbryggen

Kontaktperson:

Einar Morten Lassesen, Standard Norge, 41017199eml@standard.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no