Arendalsuka – Grønn politikk og likestilling: Er gresset like grønt for alle?

Arrangementsinformasjon:

Langbryggen, Arendal
16:30 - 18:00
16.08
Gratis

Likestilling og klima er to begreper som er sentrale i årets valgkamp. For å sikre et godt, trygt og bærekraftig samfunn, må både likestillings- og grønn politikk fremmes. Men er grønn politikk og likestilling forenelige prinsipper? Hvordan sikrer vi at grønn politikk styrker likestillingspolitikk og vica versa? Eller er klimakrisen så akutt at det ikke er tid til likestillingshensyn?

Senter for likestilling og GRID-Arendal inviterer til debatt, ledet av Agnes Bolsø, Professor ved NTNU. Agnes er sosiolog og kjønnsforsker og er selv aktiv i debatten om likestillingspolitikk og grønn politikk. Les for eksempel hennes debattinnlegg hos Kilden kjønnsforskning "Vi trenger ikke velge mellom feminisme og miljø" fra April 2017.

Panelet:

  • Nina Jensen, Generalsekretær i WWF
  • Une Aina Bastholm, Nasjonal talsperson for MDG
  • Anja Bakken Riise, Påtroppende leder i Framtiden i våre hender
  • Cecilie Knibe Hanssen, Stortingskandidat for AP i Aust-Agder
  • Mali Tronsmoen, Stortingskandidat for SV i Vest-Agder
  • Ingvild Wetrhus Thorsvik, Stortingskandidat for Venstre i Agder
  • Svein Tveitdal, Leder Klima2020, tidligere FN-direktør
  • Thore-Andre Thorsen, Økonomisjef i Yme

Arrangementet holdes i Universitetet i Agders telt på Langbryggen.

Velkommen!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no