Arendalsuka: Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

Arrangementsinformasjon:

UiA- teltet på Langbryggen, Arendal
12:00-13:15
15.08
Gratis

Om arrangementet

Regjeringsplattformen sier at «alle skal i arbeid», men hvordan skal vi få til det i praksis? Mangfoldsledelse kan være ett av svarene. Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. Det er ikke et problem som skal løses, men en mulighet som bør tas i bruk. Dette vil gjelde mennesker som har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsnivå.

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Hvordan skal dette gjøres? Kan den nye standarden, NS 11201, for mangfoldsledelse være det verktøyet virksomheter trenger for å dra ut fordelene og styrkene som mangfoldet representerer?

 

Medvirkende
  • Loveleen Brenna, Daglig leder, Seema
  • Jacob Mehus, Adm. direktør, Standard Norge
  • Åsta Lovise Einstabland, Leder på Senter for likestilling ved UiA
Kontaktperson:
Einar Morten Lassesen, Kommunikasjonsrådgiver, Standard Norge
Twitter:
 
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no