Arendalsuka: “Såpass må du tåle” – Seksuell trakassering i helse- og omsorgsektoren

Arrangementsinformasjon:

UiA- teltet, Arendal
17:00-18:00
15.08
Gratis

PROGRAM

17:00-17:05 Velkommen

17:05-17:20 " En av tre unge sykepleiere trakassert av pasienter siste år", presentasjon av Sykepleiens medlems undersøkelse ved journalist i Sykepleien Ingvald Bergsagel

17:20-17:50 Panelsamtale med ordstyrer Nasim Mehr, LDO

Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud, LDO

Solveig Kopperstad Bratseth, Nestleder i NSF

Torill Skår, Kommunalsjef helse og levekår i Arendal kommune

Mariann Fossum, Instituttleder for helse- og sykepleievitenskap, UiA

17:50-18:00 Avslutning

 

OM ARRANGEMENTET: 

«En pasient trakasserer oss ved hvert morgenstell. Leder svarer at vi må bare tåle det. Han er jo syk.»

Sitatet er hentet fra en undersøkelse om seksuell trakassering gjennomført av Sykepleien blant medlemmene av Norsk Sykepleierforbund. Den samme undersøkelsen rapporterer at 14% oppgir å ha opplevd seksuell trakassering eller overgrep fra pasienter og brukere det siste året. Tallet blant unge sykepleier er over dobbelt så høyt. 1 av 3 unge sykepleiere under tretti år oppgir å ha opplevd det samme. Tall fra Statistisk sentralbyrå bekreftet at som ansatt i helse- og omsorgsektoren jobber man i en av de mest utsatte sektorene i Norge for seksuell trakassering. Det er kun høyere forekomst i restaurant- og servicesektoren. Men hva gjør man når en pasient eller bruker har krav på en tjeneste og samtidig oppfører seg krenkende ovenfor deg? Hva gjør man når man må gi denne tjenesten dag etter dag? Og hva gjør man når man blir møtt med «såpass må du tåle» fra ledelsen?

Helse- og omsorgsektoren har en særskilt utfordring med seksuell trakassering fordi de jobber med sårbare mennesker som har krav på en tjeneste. Undersøkelser og rapporter som har adressert tematikken finner at det i tillegg finnes en høy tålegrense for seksuell trakassering i sektoren, både blant ledere og ansatte. Det er en kjent risiko som ansatte må kunne håndtere. Likestillings- og diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven gir derimot vern mot all form for trakassering i arbeidslivet.

Hvordan møter sektoren denne utfordringen og hva må gjøres? Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til en samtale om temaet. Vi spør hvordan kan vi sikre at arbeidstakere i helse- og omsorgsektoren har en trygg arbeidshverdag? Og trengs det rett og slett en kulturendring i sektoren?

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no