Arendalsuka: #Me Too – en ny revolusjon?

Arrangementsinformasjon:

UiA- teltet, Arendal
16:00-17:30
14.08
Gratis

Om arrangementet

Hva har #Me Too, den arabiske våren og kvinnebevegelsen på 70-tallet til felles? Et revolusjonært oppgjør mot etablerte synlige og usynlige maktstrukturer? Enkelthistorier som har bidratt til en kollektivistisk vekkelse? Har #Me Too også blitt en symbolsk bevegelse mot usynlige bølger av fascisme og konservatisme?

Arrangementet inkluderer innlegg om #Me Too som en bevegelse og dens innflytelse. I tillegg får vi høre mer om hva det vil si å være i en ekstra utsatt posisjon som etnisk minoritet eller funksjonshemmet, og hvorvidt dette har vært inkludert i bevegelsens diskurs. Foredragene munner ut i en paneldebatt og avsluttes med et innlegg av LDO om hvordan en fremmer likestilling og forebygger diskriminering i arbeidslivet.

 

PROGRAM

16:00-16:10 Velkomst ved konferansier Åsta L. Einstabland.

16:10-16:25 Knut Dørum, Professor i Historie, UiA – « Heksejakt eller revolusjon? »

16:25-16:35 Dana Æ. Manouchehri, Generalsekretær i LIM – «Født fri - en del av den nye revolusjonen?»

16:35-16:45 Hawkilara Kathrine Axelsen – Norges Handikapforbunds Ungdom

16:45-17:15 Paneldebatt: Claus Jervell - LDO, Knut Dørum - UiA, Dana Æ. Manouchehri - Generalsekretær i LIM ,  Hawkilara Kathrine Axelsen - NHFU. SV ved Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård, Mari Trommald direktør ved Bufdir. Panelet ledes av Are Saastad – Reform

17:15-17:25 LDO v/ Claus Jervell, «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering – seks enkle tiltak for å forebygge og håndtere trakassering»

17:25-17:30 Avslutning

 

Medvirkende
  • Åsta Lovise Håverstad Einstabland, Seniorrådgiver, Fakultet for samfunnsvitenskap, UiA
  • Knut Dørum, Professor i Historie, Universitetet i Agder
  • Dana Æ. Manouchehri, Generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering og nettverk)
  • Hawkilara Kathrine Axelsen, Norges Handikapforbunds Ungdom
  • Freddy øvstegård, Stortingsrepresentant, SV
  • Are Saastad, Leder, Reform - Ressurssenter for menn
  • Mari Trommald, Direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
  • Claus Jervell, Fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet
 
Universell utforming
 Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei

Etter arrangementet inviterer rektoratet til en sosial event i UiA teltet, anledningen er blant annet Senter for likestilling sitt 10 års jubileum.

Arrangør
KUN, Likestillingssenteret, Reform - Resurssenter for menn, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Bufdir og Senter for likestilling,

 

Arrangementsinformasjon:

UiA- teltet, Arendal
16:00-17:30
14.08
Gratis

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no