Bokbad med Loveleen Rihel Brenna

Åsta Lovise Einstabland, Leder for Senter for Likestilling ved Universitet i Agder, bokbader Loveleen Rihel Brenna i forbindelse med nyutgivelse av boka : Mangfoldsledelse -Mangfold og likestilling som bærekraftig konkurransefortrinn.

– Dessverre er det slik at mange teller antall nasjonaliteter, språk og kvinner når de rekrutterer mangfold. Så stopper det der. Men det er faktisk da mangfoldet begynner.

Det forteller Loveleen Brenna, daglig leder for organisasjonen Seema. I snart 30 år har hun jobbet med å hjelpe norske virksomheter til å ta i bruk mangfold for økt verdiskapning.

Hun har bidratt til Stortingsmeldinger og nasjonale strategiplaner. I sine åtte år som leder ga hun Foreldreutvalget for grunnopplæringen ny gjennomslagskraft. Hun har ledet Barne- og likestillingsdepartementets Kvinnepanel i 2010. Nylig ledet hun arbeidet med å utvikle en nasjonal standard for ledelsessystem for mangfold, i regi av Standard Norge. Hun har skrevet flere bøker.

Mangfold gir konkurransefortrinn, men det forutsetter at lederen kan lede mangfoldet. Ledelse av mangfold krever ny kunnskap, innsikt og kompetanse, og i denne boken lærer du hvordan du kan bruke mangfold til verdiskaping. Loveleen Rihel Brenna som har jobbet på feltet siden 1995, deler sine personlige erfaringer og ledererfaringer på en måte som vil gjøre deg til en bedre leder som kan utløse potensialet i mangfoldet.

Spennende samtale og mulighet til å kjøpe bøker med signatur fra forfatteren!

Arrangementsinformasjon:

Sørbok, UiA Kampus Kristiansand
15:30-16:30
11.10
Gratis

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no