Bosettingskonferanse i region Sør, 29.-30.05

Arrangementsinformasjon:

Kragerø Resort
29.05
Kr 2190,-

På vegne av IMDI Sør ønsker vi å videreformidle deres arrangement:

Bosettingskonferanse i region Sør, 29.-30 mai, 2017 

På denne konferansen får du som jobber med flyktninger i Agder og Telemark faglig påfyll i forbindelse med bosetting av personer med særskilte behov. Det vil også bli fokus på bruk av tolk i bosettingsarbeidet.

Konferansen skal gi ansatte i kommunene kompetanse og verktøy, med tanke på å kunne tilby et godt og likeverdig tjenestetilbud til særskilt sårbare grupper bosatt i kommunen. Fokus vil være rettet mot personer utsatt for vold i nære relasjoner, herunder æresrelatert vold, og LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn).

Målgruppen for konferansen er helsearbeidere, voksenopplæringen og ansatte ved NAV INTRO/flyktning. Vi har også særlig invitert representanter fra frivilligheten som deltakere og til å stå på stand under dagene.

Program

Dag 1

10.00-11.00 Registrering og kaffe

11.00: Velkommen

11.30: Ære være mine døtre - en fars fortelling om å drepe sitt eget barn v/Lene Wold Dialog: Lene Wold og Lene Biørn

13.00: Lunsj

14.00:  Æresrelatert vold - konsekvenser ved bosetting og kvalifisering. v/Lene Biørn – IMDi Sør

14.45: Pause

15.00: Hva innebærer det å være en LHBTI-flyktning? v/Monica Strand Korgerud, IMDi Sør

15.40: Pause med en matbit

16.00:  Bruk av tolk for de vanskelige samtalene v/Abdullahi M. Alason, IMDi Sør

16.30: Orientering om innføring av nytt bosettingssytem – IMBi v/Abdullahi M. Alason

17.00: Egentid og mulighet for å benytte seg av spatilbud

20.00: Middag

Dag 2

PARALLELLSESJONER

08.30 - 09.15

  • Voksenopplæringen i møte med Skeiv Verden
  • NAV/INTRO i møte med RVTS
  • Helsearbeidere i møte med politiet

09.30 - 10.15

  • NAV/INTRO i møte med Skeiv Verden
  • Helsearbeidere i møte med RVTS
  • Voksenopplæringen i møte med politiet

10.30 - 11.15

  • Helsearbeidere i møte med Skeiv Verden
  • Voksenopplæringen i møte med RVTS
  • NAV/INTRO i møte med politiet

11.15: Pause

FELLESDEL

11.30-12.00 Erfaringer og anbefalinger v/Sakine Rahimi, aktivist og leder afghansk kvinneforening

12.00 – 13.00 World café

13.00 – 13.10 Avsluttende ord

13.10 – 14.00 Lunsj

Se IMDis nettside for mer informasjon 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no