Fagfestival: Aksjon 2020 – hvordan rekruttere og beholde flere menn i sykepleien?

Arrangementsinformasjon:

B1 001, Campus Kristiansand, Universitetet i Agder
10:00 - 18:00
14.03

Fakultetet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA inviterer til fagfestival. Leder av Senter for likestilling bidrar med innlegget "På hvilke måter blir likestillingsfeltet utfordret når det det handler om å øke andelen menn i tradisjonelle kvinneyrker?".

Universitetet i Agder har som mål at alle studier skal ha minimum 30 % av det underrepresenterte kjønn i 2020. Fakultet for helse- og idrettsvitenskap startet i 2018 prosjektet Aksjon 2020. Gjennom prosjektet vil vi øke andelen mannlige studenter i vårt bachelorprogram i sykepleie. I den anledning arrangerer fakultetet en fagfestival 14. mars 2019 der vi setter fokus på menns plass i helse og omsorgstjenestene.

Målgruppen er studenter, ansatte ved UiA, ansatte i helse- og sosialsektoren på Agder, andre interesserte. 

Arrangementet har en faglig del fra 10.00 – 16.00 og en sosial del fra 16.00-18.00.

Arrangementet finner sted på Campus Kristiansand.

Program

09.30 Registrering og kaffe

10.00 Åpning v/konferansierer

10.10 Velkommen! ved dekan Anders J.W. Andersen

10.30 Behovet for en mann? Erfaringer fra en helsebror ved Per Arthur Øyjord Andersen, helsesykepleier i Oslo kommune

11.10 Hvilken rolle kan kjønn få for utøvelse av sykepleie, og hvordan kan faglige diskurser føre til at menn og maskuliniteter blir kjønnstrøbbel i klinikkene? Ved forsker Marianne Inez Lien, Universitetet i Oslo

11.50 Lunsj

12.50 Tilbake, ved konferansierer

13.00 Femti prosent mannlige sykepleiere på 1 2 3 - Betingelser for endring av kjønnsbalansen og konsekvenser for sykepleiefaget,ved dosent Runar Bakken, Universitetet i Sør-Øst Norge 

13.45 På hvilke måter blir likestillingsfeltet utfordret når det det handler om å øke andelen menn i tradisjonelle kvinneyrker? ved leder for Senter for likestilling ved UiA, Åsta Lovise Einstabland 

14.30 Pause

14.50 Tilbake, ved konferansierer

15.00 Presentasjon av prosjekt, ved Kristin Veisten, prosjektleder Norsk sykepleierforbund

15.30 Aksjon 2020, ved seniorrådgiver Atle Slotnes

16.00 Avslutning av faglig program, ved konferansierer.

16.00 Mat, drikke og snakk

17.00 "Søster Lars". Stand-up med Lars Berrum.

Fra 10.00 - 16.00 holder vi til i auditorium B1 001. Stand - up vil foregå i kantina!

(Vi tar forbehold om endringer i programmet)

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no