FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Arrangementsinformasjon:

Lilletunstova, Universitetet i Agder, Kristiansand.
16:00-18:00
25.11
Gratis

Likestillingsnettverket Sør i samarbeid med FN-sambandet Sør, Senter for likestilling, Vest-Agder krisesenter og Kristiansand Kommune, inviterer til markeringen av FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Markeringen skjer mandag den 25. november kl. 16 ved Universitetet i Agder i Lilletunstova.

Vold mot kvinner varierer med alt fra psykisk, økonomisk, institusjonell eller seksuell vold til kvinnedrap. Det kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. Ifølge FN, opplever 35 % av alle kvinner i verden vold en eller flere ganger i livet, over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt, opptil 50 % av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år og 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.

Vold mot kvinner og jenter er et alvorlig brudd på menneskerettighetene. Som fenomen, er vold mot kvinner vanskelig å identifisere eller konfrontere. Det skjer ofte i våre omgivelser, det gjemmer seg bak det noen kaller for «private familiesaker» og er ignorert av den grunnen. Fenomenet er så omfattende og komplekst at det oppfattes av verdens helseorganisasjon som en epidemi. Dets konsekvenser er enorme for samfunnet, for det skaper utgifter samt at det hindrer samfunnsutvikling.

25. november ønsker vi å rette søkelys mot vold mot kvinner som et globalt fenomen. Videre ønsker vi å bevisstgjøre at det er vårt samfunnsansvar å jobbe målrettet for å fremme og beskytte kvinners rett til et liv uten vold.
I år feirer vi 30 år siden FNs generalforsamling vedtok at 25. november skal markere FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Vi har et spennende program og håper at flest mulig kan komme for å markere denne viktige dagen med oss.

Når: 25 november
Tid: 16:00-18:00
Hvor: Lilletunstova, Universitetet i Agder, Kristiansand
Enkel bevertning

Program

16.00 til 16.05 – Senter for likestilling ønsker velkommen
16.05 til 16.30 – Adriana Ruiz v/ Likestillingsnettverket: «Femicide: historiene bak statistikken»
16.30 til 17.10 – Einar Skarpeid, familievold- og beskyttelseskoordinator ved Agder politidistrikt
17.10 til 17.40 – Gunvor Andresen v/ FN-sambandet: "Hvordan jobber FN for å stoppe vold mot kvinner"
17.40 til 18.00 – Panelsamtale ledet av Senter for Likestilling

Kontakt: Adriana Ruiz, Leder ved Likestillingsnettverket Sør.
Mobil: 41361991
adrianadeamores@gmail.com

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no