Forskerforum – Kjønn i akademia

Rebecca LundBalanseprosjektet ved UiA og Senter for likestilling inviterer til forskerforum om kjønn i akademia.
Rebecca Lund, postdoktor ved Aarhus Universitet i Danmark, vil presentere sin PhD Doing the ‘Ideal Academic’: Gender, Excellence and Changing Academia.

Rebecca Lund fikk sin doktorgrad i august 2015. Hun utviklet og skrev en feministisk institusjonell etnografi ved et finsk universitet. Her undersøkte hun den sosiale konstruksjonen av "ideal akademikeren" fra unge kvinnelige akademikere ståsted og hvordan det er formet av nyliberale reformer. I den forbindelse analyserte hun kvalitetsstandarder, ledelsesdiskurser, likestillingsdiskurser, skrytekulturer og kjærlighetsdiskurser fra et kjønns- og interseksjonelt perspektiv.

Hennes PhD anses som et betydelig bidrag til kjønnsforskningen, kritisk organisasjonsteori og metodestudier. Rebecca er nå postdoktor ved et Marie Curie prosjektet ved Aarhus Universitet i Danmark i Pedagogisk antropologi, hvor hun arbeider med professor Susan Wright.

Rebecca har blant annet vært en bidragsyter til boken " I hjertet av velferdsstaten . En invitasjon til Institusjonell etnografi «, redigert av Karin Widerberg.

 

Se infoboks til høyre for dato, sted og påmelding. 

 

Kjøp PhD’en her: http://shop.unigrafia.fi/product/doing-the-ideal-academic/?lang=en

Last ned kapittel 1-5 som PDF her:

http://unike.au.dk/fileadmin/www.unike.au.dk/Oslo_Workshop/Lund__Rebecca._PhD_Chapter_1___5.pdf

Du kan også få avhandlingen tilsendt dersom du henvender deg til Rebecca på hennes epost: relu@edu.au.dk

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no