NEW / FEMINA konferanse: Gender Gap Closure = Value Creation

Arrangementsinformasjon:

Fevik Strand hotel
12:00-16:00
24.10
Se pris kategoriene i bildet

NEW / FEMINA konferanse: «Gender Gap Closure = Value Creation» - Åpen for alle!

NEW inviterer til en halvdags konferansen 24. oktober på Strand Hotel Fevik. Konferansen arrangeres i anledning Interreg Europe FEMINA prosjektets halvårssamling.

 FEMINA prosjektet bistår av partnere fra Italia, Hellas, Spania, Romania, Nederland og Sverige, i tillegg til Norge. Prosjektets mål er å øke kvinneandelen i high-tech industrier og gründerbedrifter. Konferansen tilbyr faglig innlegg til både inspirasjon og ettertanke. Deltagerne får anledning til å treffe og utveksle erfaring og ekspertise med europeiske enheter som forstår verdien av å bedre kjønnsbalanse i arbeidslivet.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.