Gjesteforelesning med Anne-Jorunn Berg: Feministiske fortellinger om biologisk og sosialt kjønn

Arrangementsinformasjon:

Rom F2004, Universitetet i Agder, Kristiansand.
09:15 - 11:00
20.04
Gratis

Torsdag 20. april arrangerer Senter for likestilling og Likestillingsstudiet ved UiA åpen gjesteforelesning med Anne-Jorunn Berg. Anne-Jorunn er professor og senterleder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er teknologi- og vitenskapstudier, kjønnsforskning og rasialiseringsstudier.  

Teorier om kjønn har i vestlig vitenskap alltid forholdt seg til skillet mellom biologisk og sosialt kjønn. Med utgangspunkt i Donna Haraways kritiske blikk på biologi vil Berg drøfte ulike sider ved sosialt og biologisk kjønn som har bidratt til forming av kjønnsforskningsfeltet.

Forslag til lesning: Berg, Anne-Jorunn: «Begeistring og begjær – vi stammer vel fra apene?» i Asdal et al (1996): Betatt av viten. Bruksanvisninger til Donna Haraway. Spartacus Forlag, Oslo

Les også Sjefen for kjønnsforskninga i Oslo - intervju med Anne-Jorunn Berg fra Kilden

Velkommen!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no