Helsetilbudet til personer med kjønnsinkongruens: Veien videre med nasjonalfaglig retningslinje

Arrangementsinformasjon:

Arendalsuka
17.00-18.00
17.08
Gratis

Juni 2020 kom det nasjonale faglige retningslinjer vedrørende helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens fra Helsedirektoratet.  Disse retningslinjene har som mål å sikre «et differensiert, desentralisert og helhetlig helsetilbud til personer med kjønnsinkongruens». Hva skal til for at de faglige retningslinjene sikres på regionalt nivå?  

Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold på Senter for likestilling ved UiA inviterer til paneldebatt med deltagere som har erfaring med å tilby helsetjenester til personer med kjønnsinkongruens, samt deltagere som har bred kompetanse på kjønnstematikk. Vi vil blant annet snakke mer om hvilke spesifikke helsetilbud det er snakk om og hva som kan og bør tilbys på de ulike regionale helsesentrene.

Arrangementet strømmes her og blir tegntolket. Møter du fysisk er telet universelt utformet.

Medvirkende

  • Ordstyrer: Tonje Moser, Rådgiver ved Kompetanseenheten for Kjønns- og Seksualitetsmangfold UiA
  • Aleksander Sørlie, Leder Pasientorganisasjon for kjønnsinkongruens
  • Ingun Wik Avdelingsleder, Helsesykepleier og Spesialist i sexologisk rådgivning fra Helsestasjon for kjønn og seksualitet
  • Esben Esther Pirelli Benestad, Lege/Spesialist i klinisk sexologi, samt Professor Emerit ved UiA
  • Miriam Aurora Hammeren Pedersen, Rådgiver Fri

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no