Heltidsnettverket i Agder mars 2016

Arrangementsinformasjon:

Alfa, Kunnskapsparken, ved UiA.
12:30 - 14:45
10.03

Vi bygger videre på tematikken fra Likestillingsforum og ser mer på endringsprosesser. Det er derfor ønskelig at så mange som mulig også deltar på likestillingsforum i forkant av nettverkssamlingen (se egen påmelding her).

 Program 10. mars 2016

Kl. 12.30  Velkommen
Åsta Lovise Einstabland
Kl. 12.45 Hovedinnledning
Hvordan jobber Haugesund kommune med heltidskultur? Hva skjer med kvaliteten, effektiviteten og arbeidsmiljøet når en lykkes? Vi jobber med oppgaver og case slik at vi kan jobbe litt mer praktisk med tematikken.
Kathrine Straum, Enhetsleder i Haugesund kommune
Kl. 14.00 Fem-minutteren
På hver nettverkssamling så får ett par kommuner fem minutter hver til å presentere aktuell info om sitt arbeid for å fremme heltidskultur. Denne gangen har vi bedt Tvedestrand og Arendal kommune om å presentere sitt arbeid.
Arendal kommune og Tvedestrand kommune
Kl. 14.20 Innspill fra nettverket
Heltidsnettverket er brukerstyrt, og det er deltakerne som bestemmer hva slags temaer vi skal ta opp. Vi diskuterer hva det er nettverket ønsker at vi skal se på neste gang
Åsta Lovise Einstabland & May Linda Magnussen
Kl. 14.45 Vel hjem

Om Heltidsnettverket
Basert på erfaringer fra prosjektet Likestilte kommuner ønsker Senter for likestilling å danne et heltidsnettverk på Agder. Heltidsnettverket vil bygge på erfaringene fra Likestilte kommuner. Vi vil kombinere nettverkene med våre likestillingsforum for å sikre maks faglig utbytte på en tidseffektiv måte.
Du kan lese mer om Heltidsnettverket her: http://senterforlikestilling.org/arrangement/heltidsnettverk/

Spørsmål? Kontakt Åsta L. Einstabland i Senter for likestilling på telefon 90 93 88 56.

Øvrige dager:

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no