Hva skal til for at kvinnelige stemmer blir hørt i det politiske ordskiftet frem mot valget 2021?

Arrangementsinformasjon:

Zoom NB! Påmelding
09:00-11:00
19.03
Media er en viktig og mektig aktør i den demokratiske prosessen, og de er med på å bestemme hvilke stemmer som blir hørt. I år er det valgår, og i den anledning inviterer vi til et digitalt arrangement om hva som skal til for at kvinnelige stemmer blir hørt i det politiske ordskiftet frem mot valget.
 
Program:
  • Innledning ved Elisabeth Eide, professor ved OsloMET
  • Erfaringspanel med stortingspolitikerne Kari Henriksen (Ap), Ingunn Foss (H), Norunn Tveiten Benestad (H) og Åshild Bruun-Gundersen (Frp).
  • Innlegg ved Kristina Fritsvold Nilsen, administrerende direktør i Romerikes Blad og regionsdirektør i Amedia Romerike/Innlandet.
  • Panelsamtale med Kari Henriksen (Ap), Kristina Fritsvold Nilsen, FVNs Birgitte Klækken, NRKs Siv Kristin Sællmann og Agderpostens Katrine Lia.
Lenke til påmelding: uia.pameldingssystem.no/hva-skal-til-for-at-kvinnelige-stemmer-blir-hort-i-det-politiske-ordskiftet-frem-mot-valget-2021 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no