Hva skjedde? #metoo

Arrangementsinformasjon:

Håndverkeren, Rådhusgaten 15, Øvre Torv, Kristiansand, Norway
19:00-21:00
06.03

New York Times publisering i oktober 2017 av profilerte kvinnelige skuespilleres anklager mot Harvey Weinstein om seksuell trakassering. Det ble startskuddet for en kampanje som har fått ringvirkninger de færreste på forhånd kunne forespeilet seg. «Me too»-kampanjen har lagt for dagen en lyssky del av virkeligheten hvor makt og tillit misbrukes, intimgrenser brytes og overtramp dysses ned. Hvilke observasjoner og slutninger kan vi trekke ut ifra det som har kommet frem av kampanjen til nå? Eilerts Salong tar ordskiftet.

Vi setter dagsorden hvor den samfunnsvitenskapelige diskusjonen løfter opp sosiale kampanjers innflytelse på menneskers forståelse, hvordan media agerer og hvordan folk som bryter sosiale normer og lands regler straffes offentlig.

Med oss i salongen møter du samfunnsvitere, ledere fra både næringsliv og det offentlige og mennesker med sine opplevelser av #metoo. Bli med på en viktig debatt om hvordan samfunnet endres og hvordan vi mennesker påvirker det hele.

Dørene åpner kl. 18.30 på Håndverkeren og fra 19.00 innleder Åsta Lovise Einstabland fra Senter for Likestilling kort om dagens lovverk, før samtalene er i gang. Salongen er ferdig senest kl. 21.00 og Jakob Leirvik med pianist spiller underveis.

Følg med på dette arrangementet og få med deg hvem som kommer i salongen!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no