Hverdagsintegrering: Hva skal til?

Arrangementsinformasjon:

Bystyresalen, Arendal
09:00 - 11:00
17.08

Kristian Rose Tronstad (forsker NIBR, By-og regionsforskningsinstituttet) vil gi oss et overblikk over integrering i de nordiske landene, mens Omar Drammeh (minoritetsrådgiver IMDi) vil snakke om erfaringer fra minoritetsungdommen han møter daglig i sitt arbeid i videregående skole. Vi vil høre fra en politiker, rådgiver og representanter fra frivilligheten hva de tror skal til for at nye innbyggere blir en del av lokalsamfunnet. Trenger vi bedre politikk fra statens side, eller er det tvert om kommunene som må ta mer ansvar? Hvilken rolle kan frivillig sektor spille? Hvordan kan forsknings- og utviklingsmiljøer bidra inn? Vi vil åpne for spørsmål og innspill fra salen. May-Linda Magnussen (Agderforskning/UiA) er konferansier.

Program

08.30: Frokost og mingling
09.00: Innledninger fra:
Kristian Rose Tronstad, forsker NIBR, By-og regionsforskningsinstituttet
Omar Drammeh, minoritetsrådgiver IMDi
09.45: Ordskifte mellom våre inviterte gjester:
Hanne Haaland, Universitetet i Agder, ordstyrer
Janne Fardal Kristoffersen, Ordfører Lindesnes
Sara Rajab, aktiv i det frivillige organisasjonslivet på Vigeland
Habibo Abdi Ali, elev Arendal voksenopplæring og journalist i Kilden media
Lisbeth Iversen, Med hjerte for Arendal
Omar Drammeh, minoritetsrådgiver IMDi

Bli med oss på en inspirerende og engasjerende formiddag i bystyresalen 17. august!

 

Last ned programmet her: Hverdagsintegrering

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no