Informasjonsmøte om deltagelse i prosjektet “Unges stemmer for likestilling i Norden”

Arrangementsinformasjon:

Digitalt
16:00 - 17:00
14.01

Senter for likestilling har fått tildelt midler til å gjennomføre et nordisk likestillingsprosjekt. Prosjektet "Unges stemmer for likestilling i Norden" er finansiert av Nordisk Ministerråd gjennom NIKK-midler og er et 2-årig prosjekt fra 2020-2022. Prosjektet er et samarbeid med KVINFO - Danmarks videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og Region Värmland  i Sverige – Avdelningen för regional tilväxt.

Formålet med prosjektet er å gi unge eierskap til likestilling som drivkraft for et bærekraftig Norden.

14. januar 2021, kl. 16.00 til 17.00 inviterer vi til digitalt informasjonsmøte for å informere om prosjektet og dele informasjon om hvordan man kan bli med. 

Dersom du har noen spørsmål og ønsker mer informasjon om prosjektet før du søker, inviterer vi til et uforpliktende digitalt informasjonsmøte den 14.januar kl.16.00 til 17.00

Klikk her for påmelding til informasjonsmøte

 

Vi rekrutterer nå til sammen 18 unge deltakere med ulike bakgrunner fra nordiske ungdoms- og studentorganisasjoner. I tillegg deltar kjernemiljøer for likestilling og innovasjon som drivere i prosjektet.

Gjennom bruk av design thinking som metode og normkritisk perspektiv utfordrer vi unge til å komme frem til konkrete løsningsforslag knyttet til bærekraftsmålene 2030, med utgangspunkt i unges perspektiv på likestilling som; kjønnsnormer, demokrati, segregerte utdannings- og yrkesvalg, digitalisering, klimaendringer og mangfold som verdiskapende.

Bærekrafts målene som særlig løftes frem i prosjektet Unges stemmer for likestilling i Norden:

Hva må til for at Norden skal komme i mål som verdens første likestilte region? Jo, at unge mennesker får være med og sette den politiske dagsordenen. Nordisk Ministerråd uttalte tidligere i år at 2020 pekes ut som “superåret” for likestilling, når verden igjen tar sats for forandring. Også på det internasjonalt planet engasjeres unge for å peke ut de mest akutte utfordringene. Vi er derfor helt avhengig av et tett samarbeid med etablerte ungdoms- og studentorganisasjoner for å få med unge menneskers stemmer om likestilling.

Har din organisasjon en representant som vil delta i prosjektet?

Senter for likestilling rekrutterer seks personer mellom 18-30 år, som representerer forskjellige ungdoms- og studentorganisasjoner til deltakelse i prosjektet med oppstart den 16. mars 2021. Personen som søker seg til deltakelse trenger ikke ha noe formelt verv i den representerte organisasjonen for å delta. Det kan være nok at personen har engasjement og et ønske om å delta i utviklingsrelaterte aktiviteter. Det viktigste er at deltakeren og organisasjonen forplikter seg igjennom prosjektperioden. Det krever ingen forkunnskap innen likestilling annet et ønske om å engasjere seg og utveksle ideer og egne erfaringer med de andre deltakerne.

Hvem kan søke?
Vi ønsker et mangfold av deltakere og oppfordrer unge selv mellom 18-30 år, uavhengig av utdanning, politisk tilhørighet, livserfaring, kjønn, etnisitet og funksjonsevne til å søke om å være forandringsagenter. Noe av det vi ligger vekt på i rekrutteringsfasen er en mangfoldig sammensetning av deltakere.  Det er et behov for flere perspektiver om vi skal handle på spørsmål knyttet til likestilling, mangfoldighet og klima.

Senter for likestilling dekker nødvendige utgifter ved behov for tilrettelegging. Vi dekker også utgiftene i forbindelse med reise og opphold for den nordisk samlingen i september.

Hva innebærer deltakelse i prosjektet:

 1. Delta på 3 regionale workshops våren 2021. (Til disse workshopene har representantene ansvar for å invitere flere fra samme organisasjon til å delta).
  • Workshop 1: Likestilling og interseksjonelt perspektiv den 16. mars kl.16. til 17.30
  • Workshop 2: Utdanning, arbeid i et kjønnsperspektiv den 15.april kl.16. til 17.30
  • Workshop 3: Klimaendringer og kjønn den 6.mai kl.16. til 17.30

Worskhopene vil finne sted ved Universitetet i Agder

 1. Delta på nordisk utveksling i Kristiansand, 12.-16.september 2021.
 2. I samarbeid med Senter for likestilling skal du være med å arrangere et sluttseminar med presentasjon av resultater for egen organisasjon.
 3. Vi ønsker også at du formidler prosjektet og dets resultater via sosiale medier.

Hvordan søke?
Personen som ønsker å delta, må sende inn et motivasjonsbrev til astale@uia.no innen 28.januar 2021 med disse punktene.

 • Navn:
 • Alder:
 • Kjønnsidentitet:
 • Organisasjon:
 • Uformell kompetanse; interesser, frivillig arbeid, hobbyer og språk:
 • Formell kompetanse; Skole/utdannelse, arbeidserfaring, språk:
 • Motivasjon for å være med (viktigst):

Bakgrunn for prosjektet 

Studier om nordisk ungdom viser at det forekommer spesifikke utfordringer med stress, sjikane, sosial polarisering, overgrep og sosiale medier som kan knyttes til bl.a. kjønn og etnisitet (Statens Institut for Folkesundhed, 2017; VIVE, 2018; SHoT; 2018, Ungdata 2019). Den norske utredningen om barn og unges likestillingsutfordringer, konkluderer med at kjønnsnormer bidrar til å begrense individers mulighetsrom og at dette også gjelder viktige arenaer innen utdanning og arbeidsliv (NOU 2019:19:1919). En studie av Nordisk Ministerråd i 2019 viser at 89% av unge i Norden er veldig eller ekstremt bekymret for fremtiden i forhold til klima og miljø, særlig knyttet til havplast, global oppvarming, tap av biomangfold og overforbruk av ressurser (Rehula, Neergaard & Ravnbøl, 2019:10).

 

Ønsker du mer informasjon om hva det vil si å delta i prosjektet?
Kontaktperson: Åsta Lovise H. Einstabland (90938856) e-post: astale@uia.no eller Claudia Klostergaard (45153941)

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no