Åpningskonsert JAVEL!Mangfoldsuka 13.-17.januar 2020

Mandag 13. januar åpner vi Mangfoldsuka i studentkantina, Campus Kristiansand kl. 12:00. Amalie Eldnes spiller konsert, og vi får taler fra blant annet rektor Sunniva Whittaker, Studentorganisasjonen i Agder (STA), og flere.

 

JAVEL Mangfoldsuka ved UiA består av mange gratis arrangementer i uke 3.

Sjekk arrangementene på Facebook - JAVEL! MANGFOLDSUKA UiA

- Der finner du fullt program og mer informasjon -

Et godt læringsmiljø forutsetter både faglig og sosial utvikling. Universitetet i Agder etterstreber å være et ikke-diskriminerende universitet, og ønsker at alle skal føle seg inkludert og velkommen som ansatt og student. Gjennom Mangfoldsuka ønsker vi å vise at vi er et inkluderende og mangfoldig universitet. Vi feirer mangfoldet og ønsker alle gamle og nye studenter en god studiestart!

UTDRAG FRA PROGRAMMET

I Vilhelm Krags hall - vrimlehallen - på Campus Kristiansand står det en flowerpower buss i forbindelse med Mangfoldsuka. Ta en selfie og tagg med #mangfoldsukauia.

For å se og melde deg på de forskjellige arrangementene fordelt utover uken besøk JAVEL!Mangfoldsuka Facebook side

Om Mangfoldsuka

Mangfoldsuka vil bestå av en rekke arrangementer fordelt utover uka. De fleste vil være på Campus Kristiansand, men det vil også legges arrangementer til Kristiansand for å  fremme Universitetsbyen. Vi som arrangerer uka vil stå for noen av disse arrangementene og i tillegg vil vi oppmuntre instituttene, linjeforeninger og studentorganisasjoner til å holde arrangementer i løpet av denne uken. Andre samarbeidspartnere vil også inviteres inn til å holde arrangementer. Dette gir alle en god mulighet til å vise seg fram og informere studenter og ansatte om deres arbeid samt skape liv på universitetet i en periode hvor det skjer lite

Formålet med Mangfoldsuka er å vise fram UiA som et mangfolding og inkluderende universitet. Den skal bidra til en god semesterstart og forebygge ensomhet blant nye og gamle studenter og ansatte. Mens det er et rikt tilbud av aktiviteter ved studiestart på høsten, er det svært få tilbud ved semesterstart på våren. Dette er synd ettersom vi vet at det tar tid å etablere gode relasjoner når man er ny, og studiehverdagen endres for mange også fra semester til semester med oppstart av nye emner. I tillegg er det er flere studenter som begynner sine studier på våren. Å skape trivsel blant studenter er viktig for å skape et godt læringsmiljø. Statistikken som sier noe om dette er derimot nedslående. Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Knapstad mfl. 2018, s. 85) opplever nærmere 1 av 3 studenter ensomhet. Nesten hver tiende student ved universiteter og høgskoler sier at de blir mobbet (Lund 2017). Hver tredje lhb (lesbisk, homofil og bifil)-person, og mer enn hver fjerde transeperson opplever negative holdninger til lhbt (lesbisk, homofil, bifil og transe)-personer blant medstudenter og medelever ifølge forskningsrapporten «Skeives levekår i Agder» fra 2018 (Stokke mfl., 2018, s. 87). Vi håper at mangfoldsuka vil skape trygge møteplasser for studenter, som kan være med på å forebygge dette ved hjelp av kunnskapsformidling og samvær.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no