JAVEL!Mangfoldsuka 13.-17.januar 2020

I løpet av uke 3 ønskes studenter og ansatte ved UiA velkommen til semerstart ved JAVEL!Mangfoldsuka. Alle arrangementene er åpne og gratis for alle! 

For å se og melde deg på de forskjellige arrangementene fordelt utover uken besøk JAVEL!Mangfoldsuka Facebook side

Om Mangfoldsuka

Mangfoldsuka vil bestå av en rekke arrangementer fordelt utover uka. De fleste vil være på Campus Kristiansand, men det vil også legges arrangementer til Kristiansand for å  fremme Universitetsbyen. Vi som arrangerer uka vil stå for noen av disse arrangementene og i tillegg vil vi oppmuntre instituttene, linjeforeninger og studentorganisasjoner til å holde arrangementer i løpet av denne uken. Andre samarbeidspartnere vil også inviteres inn til å holde arrangementer. Dette gir alle en god mulighet til å vise seg fram og informere studenter og ansatte om deres arbeid samt skape liv på universitetet i en periode hvor det skjer lite

Formålet med Mangfoldsuka er å vise fram UiA som et mangfolding og inkluderende universitet. Den skal bidra til en god semesterstart og forebygge ensomhet blant nye og gamle studenter og ansatte. Mens det er et rikt tilbud av aktiviteter ved studiestart på høsten, er det svært få tilbud ved semesterstart på våren. Dette er synd ettersom vi vet at det tar tid å etablere gode relasjoner når man er ny, og studiehverdagen endres for mange også fra semester til semester med oppstart av nye emner. I tillegg er det er flere studenter som begynner sine studier på våren. Å skape trivsel blant studenter er viktig for å skape et godt læringsmiljø. Statistikken som sier noe om dette er derimot nedslående. Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Knapstad mfl. 2018, s. 85) opplever nærmere 1 av 3 studenter ensomhet. Nesten hver tiende student ved universiteter og høgskoler sier at de blir mobbet (Lund 2017). Hver tredje lhb (lesbisk, homofil og bifil)-person, og mer enn hver fjerde transeperson opplever negative holdninger til lhbt (lesbisk, homofil, bifil og transe)-personer blant medstudenter og medelever ifølge forskningsrapporten «Skeives levekår i Agder» fra 2018 (Stokke mfl., 2018, s. 87). Vi håper at mangfoldsuka vil skape trygge møteplasser for studenter, som kan være med på å forebygge dette ved hjelp av kunnskapsformidling og samvær.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.