Alle skal med – Hvordan forhindre diskriminering i arbeidslivet

Arrangementsinformasjon:

Universitetet i Agder, Kampus Grimstad, Auditorium F-bygget
09:00-15:15
08.10
Gratis

8.oktober inviterer Senter for likestilling til kurs  i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Kurset blir holdt ved UiA, Grimstad.

I 2017 vedtok Stortinget en ny likestillings- og diskrimineringslov. Denne ene loven erstattet de fire tidligere gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Loven trådte i kraft 1. januar 2018.  Kurset inneholder en innføring i lovverket i tillegg til caseoppgaver, dilemmaer og presentasjon av relevante problemstillinger  knyttet til diskriminerings- og trakasseringssaker.

Kurset er gratis og åpent for alle. Husk å melde deg på i god tid, da det er et begrenset antall plasser. Det serveres ikke mat i lunsjpausen.

 

PROGRAM

Kurset består av to deler. Når du melder deg på kan du selv velge hvilke deler du ønsker å delta på. Vi oppfordrer derimot alle til å få med seg del 1, som omfatter den nye loven, da denne legger grunnlaget for del 2 av kurset.

08.oktober 
09.00 - 09.15 Kaffe og registrering
09.15 - 12.00 Del 1. Diskrimineringslovverket i arbeidslivet
  En innføring i den nye diskriminerings- og likestillingsloven som trådte i kraft 1. januar 2018. 
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 15.15 Del 2. Rekruttering – God rekruttering er likestilt rekruttering
  Hvordan sette riktig og saklige kvalifikasjonskrav til en stilling, og sikre at den som faktisk fyller kvalifikasjonskravene på best måte ansettes. 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no