Alle skal med – Hvordan forhindre diskriminering i arbeidslivet dag 1

Arrangementsinformasjon:

Rom: IU 071, Universitetet i Agder, Kafe Kampus
09:00-15:15
05.02.2019
Gratis

5.-6.februar inviterer Senter for likestilling til kurs  i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Kurset blir holdt ved UiA, Kristiansand.

I 2017 vedtok Stortinget en ny likestillings- og diskrimineringslov. Denne ene loven erstattet de fire tidligere gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Loven trådte i kraft 1. januar 2018.  Kurset inneholder en innføring i lovverket i tillegg til caseoppgaver, dilemmaer og presentasjon av relevante problemstillinger  knyttet til diskriminerings- og trakasseringssaker.

Kurset er gratis og åpent for alle. Husk å melde deg på i god tid, da det er et begrenset antall plasser. Det serveres ikke mat i lunsjpausen. 

 

PROGRAM

Kurset består av fire deler, to hver dag. Når du melder deg på kan du selv velge hvilke deler du ønsker å delta på. Vi oppfordrer derimot alle til å få med seg del 1, som omfatter den nye loven, da denne legger grunnlaget for de andre øktene.

05. FEBRUAR
09.00 - 09.15 Kaffe og registrering
09.15 - 12.00 Del 1. Diskrimineringslovverket i arbeidslivet
  En innføring i den nye diskriminerings - og likestillingsloven som trådte i kraft 1. januar 2018. 
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 15.30 Del 2. Trakassering og seksuell trakassering
  Hvordan forebygge og hindre seksuell trakassering i arbeidslivet.
   
06. FEBRUAR
09.00 - 09.15 Kaffe og registrering
09.15 - 12.00 Del 3. Rekruttering – God rekruttering er likestilt rekruttering
  Hvordan sette riktig og saklige kvalifikasjonskrav til en stilling, og sikre at den som faktisk fyller kvalifikasjonskravene på best måte ansettes. 
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 15.15 Del 4. Tilrettelegging – Alle skal med, men hvordan?
  Hvilke plikter og rettigheter har man som arbeidsgiver og ansatt i forhold til tilrettelegging i arbeidslivet for gravide, personer med nedsatt funksjonsevne, religion og andre diskrimineringsgrunnlag. Som arbeidsgiver vil du få tips til hvordan man kan tilrettelegge på et overordnet nivå, og i konkrete saker.

 

 Arrangementet er en del av uke 6 "En by for alle".

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.