Kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet – Dag 2

Arrangementsinformasjon:

B2 006 Universitetet i Agder, Kristiansand
09:00-15:15
01.02
Gratis

Onsdag 31. januar og torsdag 1. februar inviterer Senter for likestilling til kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) på Universitetet i Agder i Kristiansand.

I høst vedtok Stortinget en ny likestillings- og diskrimineringslov. Denne ene loven vil erstatte de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Loven vil tre i kraft fra og med 1. januar 2018. På dette kurset vil du blant annet få en innføring i den nye loven. Kurset blir holdt i auditorium B2 006

Kurset er gratis og åpent for alle.

Meld deg på her 

 

PROGRAM

Kurset består av fire deler, to hver dag. Når du melder deg på kan du selv velge hvilke deler du ønsker å delta på. Vi oppfordrer derimot alle til å få med seg del 1, som omfatter den nye loven, da denne legger grunnlaget for de andre øktene. Se foreløpig program nedenfor. Mer informasjon kommer snart.

 

31. JANUAR 

09.00 - 09.15: Kaffe og registrering

09.15 - 12.00: Del 1. Innføring i ny likestillings- og diskrimineringslov

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 15.30: Del 2. Fokus på seksuell trakassering

 

01. FEBRUAR 

09.00 - 09.15: Kaffe og registrering

09.15 - 12.00: Del 3. Fokus på etnisitet og arbeidsliv

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 15.15: Del 4. Fokus på nedsatt funksjonsevne

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no