Kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet

Arrangementsinformasjon:

Bystyresalen i Arendal Rådhus
08:45-15:15
20.09
Gratis

20.september inviterer Senter for likestilling til kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Kurset blir holdt i Arendal.

I fjor vedtok Stortinget en ny likestillings- og diskrimineringslov. Denne ene loven erstattet de fire tidligere gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Loven tredde i kraft fra og med 1. januar 2018.  Kurset inneholder en innføring i lovverket i tillegg til caseoppgaver særlig knyttet til diskriminerings- og trakasseringssaker.

Kurset er gratis og åpent for alle. Husk å melde deg på i god tid, da det er et begrenset antall plasser.

PROGRAM

08.45 – 09.00 Kaffe og registering

09.00 – 09.05 Velkommen ved Arendal kommune

09.05 -  11.00 Innføring i ny likestillings- og diskriminerings lov

11.00 – 11.45 Lunsj

11.45 – 13.15 Caseoppgaver knyttet til seksuell trakassering i arbeidslivet

13.15 - 13.30 Kaffepause

13.30 – 15.15 Caseoppgaver knyttet til diskriminering i arbeidslivet

 

For mer informasjon ta kontakt med

Åsta Lovise H. Einstabland

Leder, Senter for likstilling

Universitetet i Agder

Tlf: +47 90938856

www.senterforlikestilling.org

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no