Lansering av likestillingsmonitor

Arrangementsinformasjon:

Auditoriet, Kunnskapsparken
10:00 - 12:00
13.01
Gratis

13. januar lanserer Senter for likestilling rapporten Likestillingsmonitor Agder 2008 – 2015, i auditoriet på Kunnskapsparken. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Agderforskning.

Monitoren gir en oversikt over hvordan Agder har utviklet seg i forhold til kjønnslikestilling fra 2008 og fram til 2014 (med noen unntak, til 2015). Dette er den andre hovedmonitoren som Senter for likestilling lanserer, i tett samarbeid med Agderforskning. Monitoren presentere Statistisk sentralbyrås (SSBs) statistikk på kjønnslikestilling, og i denne utgaven har vi også løftet fram statistikk for menn og kvinner med ulik landbakgrunn. I tillegg har vi gjennomført en undersøkelse blant kommunene for å kartlegge hvilke andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønn kommunene har fokus på. Dette er fordi likestilling handler om så mye mer enn kjønn, noe som ikke blir plukket opp i SSBs statistikk for likestilling.

Rapporten viser at Sørlandet ikke står stille – siden 2008 har det vært en svært positiv utvikling på de fleste likestillingsrelevante områdene i Agder-fylkene. Agder blir med andre ord mer likestilt, og det roper vi hurra for! Likevel er arbeidet ikke ferdig, tvert imot. Det er fortsatt slik at Agder-fylkene ligger under landsgjennomsnittet på de aller fleste områdene, og gapet har endret seg lite over denne perioden. Formålet med likestillingsmonitoren er at kommunene skal kunne bruke den til å identifisere områder som de bør rette mer fokus på samt bli bevisst på hvor de har lykkes. Vi i håper du har anledningen til å komme for å delta, samt rette blikket framover.

 

Program

10.00  Åpning ved leder av Senter for likestilling
Åsta Lovise Einstabland, Leder, Senter for likestilling

10.05 Hovedtrekkene i Agder
May Linda Magnussen, Fagansvarlig/Seniorforsker, Agderforskning

10.20 Hvor likestilte er vi på Agder? Hva sier tallene? Presentasjon av likestillingsmonitoren
Eirin Mølland, Seniorforsker, Agderforskning

10.45 Spørsmål fra salen

11.00 Pause med rundstykker og kaffe

11.20 Presentasjon av likestillingssatninger i kommunene i Agder 
Hanne Jørstad, Rådgiver, Senter for likestilling

11.30 Fokus på kjønnsbalanse i kommunestyret
Hægbostad kommune v/personalsjef Nils Olav Dunsæd

11.40 Likestilling, mangfold og frivillig sektor
Med hjerte for Arendal v/Lisbeth Iversen  

11.50 Satsning på ungdom og seksuell helse
Songdalen kommune v/prosjektleder Hanne K. Sørborg

12.00 Avslutning ved Fylkesmann i Aust- og Vest-Agder, Stein A. Ytterdahl 

12.10 Slutt 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no