Lansering av likestillingsrapport og kortdokumentar om Dialogprosessen

OrdskyPå vegne av LUNAR ønsker vi å videreformidle følgende Agder-arrangement:

I løpet av samlinger høsten 2015 og våren 2016, har LUNARS dialogprosjekt tatt opp temaer som vanligvis ikke diskuteres i den Sørlandske likestillingsdebatten. Blant annet har det vært temamøter hvor vold i nære relasjoner, etniske minoritetskvinners utfordringer, seksuell trakassering og voldtekt har blitt satt i et likestillingsperspektiv. Over 70 personer, deriblant politikere, fagfolk, minoritetsorganisasjoner, frivillige organisasjoner, religiøse grupper, kulturelle miljøer og privatpersoner har bidratt som deltakere i dialogprosjektet. Deltakerne har aktivt brukt deres perspektiver og innsikt til å skape dialog og diskusjon, for å synligjøre kvinners særskilte utfordringer på Sørlandet, samt komme med forebyggende og tiltaksrettede forslag.

PROGRAM:

- Høytidelig åpning 
(innleder kommer)

- Likestillingsituasjonen på Sørlandet i dag
Åsta Lovise Einstabland, leder Senter for likestilling

 - Presentasjon av likestillingsrapport og visning av film
Minela Kosuta


Bakgrunn for Dialogprosjektet:
Gjennom  LUNAR sine aktiviteter har vi truffet flere hundre unge og voksne kvinner. Mange av dem opplever at likestillingsdebatten ikke angår dem. Mange er utsatt for vanskelige forhold som står i veien for deres deltakelse i utdannelse, arbeid og demokratiske prosesser. Det er dette vi har satt fokus på i dialogprosjektet.

Det vil bli servert bløtkake for anledningen og ellers enkel bevertning.

PÅMELDING:
Send en epost til lunargrupper@gmail.com innen torsdag 25.februar.


Hjertelig velkommen

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no