LDO lanserer ny rapport om kvinners rettigheter

Tirsdag 10. januar presenterer Likestillings- og diskrimineringsombudet sin andre tilsynsrapport til FN om status for kvinners rettigheter i Norge. Arrangementet vil bli streamet fra kl 09.00. Klikk her for å se arrangementet.

Program

Enkel frokost serveres fra kl. 8.30, og møtet starter kl. 9.00

1. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm presenterer tilsynsrapporten som har følgende tema:

  • Generelt om gjennomføringen av CEDAW
  • Vold i nære relasjoner
  • Seksuell trakassering og seksualisert vold
  • Hatytringer, digital trakassering og digital vold
  • Menneskehandel
  • Ulikestilt arbeidsliv

2. Representanter fra sivilt samfunn gir korte kommentarer til rapporten

3. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne mottar rapporten fra LDO på vegne av regjeringen

 

Påmeldingsfrist: Fredag 6. januar

Send e-post til pamelding@ldo.no eller ring 23 15 73 00.

Lokalene er tilrettelagt. Vennligst gi beskjed i god tid hvis du har behov for tegnspråk- eller skrivetolk, hvis det er hensyn vi bør ta ved matservering eller om det er andre forhold vi bør vite om.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no