AVLYST! Let`s talk! – Om seksuell trakassering innen helse- og sosialsektoren

Arrangementsinformasjon:

Clarion Collection Hotel, Bolinder Munktell. Eskilstuna, Sverige
09:30-15:00
02.04
Gratis og åpent for alle

AVLYST!  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Etter #Metoo kom det fram at seksuell trakassering er et samfunnsproblem med et stort mørketall, også i arbeidslivet. En av de sektorene som ikke fikk den samme oppmerksomhet var helse- og sosialsektoren. Seksuell trakassering i denne sektoren er svært utbredt og kan forekomme mellom ansatte, mellom brukere og mellom brukere og ansatte.

Arbeidet med å forhindre og håndtere seksuell trakassering er sentralt i arbeidet for likestilling og et likestilt- og inkluderende arbeidsliv. Arbeidsgiver har et spesielt ansvar for forebyggende arbeid på arbeidsplassen. Fenomenet seksuell trakassering er ofte knyttet til makt og maktesløshet, og kan ha store konsekvenser for både individet og virksomheten.

Denne konferansen presenterer resultatet av et NIKK prosjekt som involverer kommunene Eskilstuna, Akureyri og Arendal har blant annet kartlagt hvordan de fungerer med forebygging av seksuell trakassering i helsevesenet. Senter for likestilling i Norge har hatt ansvaret for å samle og analysere av undersøkelsene. NIKK prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd. Konferansen skal bringe frem ny kunnskap og inspirasjon til videre arbeid i forebygging av seksuell trakassering.

FOR FULLT PROGRAM SE HER

Konferansen er gratis og åpen for alle. 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no