Likestilling – alles ansvar, hvem tar jobben?

Arrangementsinformasjon:

No9 kaffe & platebar, Arendal
15:00-17:00
16.08
Gratis

Alle er enige i at likestilling er viktig! Hovedprinsippet i dag er at likestilling skal integreres i all statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet. Men det er stadig eksempler på at likestilling blir glemt når vedtak fattes, ansettelser gjøres og samfunnsplanlegging foregår. Hvorfor er det slik?

Kan det ha sammenheng med at ingen er gitt et særskilt ansvar for at likestilling huskes og integrering skjer? Er det mangel på kunnskap? Hvem bør ha ansvar og hvilke virkemidler bør de i så fall gis? 

Vi har bedt to ledende svenske likestillingsforskere innlede om hvordan de i vårt naboland integrerer likestilling i politikk, forvaltning og samfunnsplanlegging. Deretter kjører vi debatt.

En struktur som skulle sikre at likestilling ble bedre integrert i norsk forvaltning var et svært sentralt forslag fra Likestillingsutvalget (NOU 2011:18 og NOU 2012:15 ). Men disse forslagene ble ikke fulgt opp i behandlingen av Likestillingsmeldingen i Stortinget i vår. Ett motargument har vært at likestillingsbyråkrati er helt unødvendig. Men hvorfor er byråkrati helt nødvendig for å nå andre politisk viktige mål, men altså ikke for likestilling?

Er det sannsynlig at likestilling integreres på alle samfunnsområder uten at noen gis et særskilt ansvar for å få det til?  Har de lykkes bedre med å integrere likestilling i svensk politikk og forvaltning enn i norsk? I så fall hvorfor – og er det noe vi kan lære?

Program

Velkommen

Beret Bråten, styreleder Kilden kjønnsforskning.no og forsker, Fafo

 

Innledere

Anne-Charlott Callerstig er forsker ved Ørebro Universitet.

Les om Callerstigs tidligere forskning

Malin Rønnblom er forsker ved Umeå Universitet og har nylig utgitt boken Feminism som byråkrati.

Les om Rønnbloms tidligere forskning  

 

Panel

Helga Eggebø, forsker ved KUN, tidligere medlem av Likestillingsutvalget

Bjørn Lescher-Nuland, Fungerende direktør i Likestillingsavdelingen i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

Ella Ghosh, Seniorrådgiver, sekretariatet til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)

Anne-Charlott Callerstig

Malin Rønnblom

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no