Likestillingsforum – Endringsprosesser i offentlig sektor

charlotkFørsteamanuensis ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved UiA, Charlotte Kiland, vil forelese om endringsledelse og endringsprosesser i offentlig sektor, med spesielt fokus på endringsledelse og endringsprosesser innenfor helse-og omsorgsektoren. 

Kiland jobber for tiden med prosjektene Styring og ledelse i en offentlig sektor i endring og Komparativ folkehelsepolitikk (les mer om styring og ledelse her).

Program 

10.45 Oppmøte for mingling med kaffe og te

11.00 Likestillingsforum

12.00 Lunsj

NB! Pga. lunsjservering så trenger vi påmelding til forumet. 

 

Se infoboks til høyre for dato, sted og påmelding. 

Etter likestillingsforum

I etterkant av likestillingsforum har vi satt opp en samling med Heltidsnettverket i Agder. Samlingen er for deltakerne i dette nettverket.
Dersom du ønsker å bli fast deltaker i Heltidsnettverket så ta kontakt med Åsta L. Einstabland i Senter for likestilling på telefon 90 93 88 56.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no